Sluttbrukeravtale og personvernerklæring for Smartliv App

Generelle vilkår

 

1. Innledning

Smartliv er et konsept for kommunikasjon mellom deg som strømkunde og din kraftleverandør, og baserer seg på informasjon fra kraftleverandørenes AMS-målere og fagsystemer.

For å kunne bruke Smartliv Appen må du være kunde hos en kraftleverandør som har avtale med Smartliv AS (heretter Smartliv), og samtykke til disse vilkårene. Så fremt du aksepterer vilkårene, utgjør dette avtalen mellom deg og Smartliv. I tillegg kan din kraft-/nettleverandør ha bestemmelser i sine vilkår/avtaler som er relevante for Smartliv Appen.

Vilkårene for bruk av Smartliv Appen kan bli oppdatert fra tid til annen bl.a. som følge av at tjenesteomfanget utvides eller endres, og du vil bli varslet dersom dette krever nytt samtykke. Den til enhver tid gjeldende versjonen av vilkårene finner du på Google Play og App Store, samt på www.Smartliv.no/app/sluttbrukeravtale

2. Overordnet - basistjenester

Smartliv App gir deg tilgang til følgende basistjenester:

Før du kan bruke Smartliv må du laste ned laste ned Smartliv Appen til din telefon eller enhet fra AppStore (iOS) eller Google Play (Android), akseptere vilkårene og registrere deg med profil. Din profil inneholder: Navn, adresse, boligens byggeår, oppvarmet areal og antall beboere.

Smartliv Appen og bruk av basistjenestene er gratis for deg/strømkunden, foruten vanlige kostnader til din teleoperatør.

3. Brukerstøtte og feilmeldinger

Behov for brukerstøtte og feil meldes til din kraftleverandørs kundesenter, som ved behov vil kontakte Smartliv.

4. Rettigheter

Opphavsrett, øvrige rettigheter og innhold i Smartliv App tilhører Smartliv eller dets underleverandører, og er beskyttet av opphavsrettslige regler. Deler av innholdet kan også tilhøre din kraftleverandør.

Enhver kommersiell utnyttelse av slike rettigheter er forbudt uten forutgående skriftlig avtale med Smartliv. Dette gjelder både kopiering, videreformidling og salg av informasjon, bilder, grafiske elementer, programkoder og tekniske løsninger. Du har ikke rett til å forsøke å omgå Smartliv App sitt sikkerhetssystem.

Brudd på dette punkt kan medføre erstatningsansvar og straffeansvar.

5. Personvernerklæring - behandling av personopplysninger
 

5.1. Type data

Nedenfor følger en oversikt over hvilke data/opplysninger Smartliv har tilgang til, som også vil kunne overføres til Smartlivs databaser, og hva vi bruker det til. Oversikten kan bli utvidet ved nye funksjoner og tjenester.

Fullt navn, fødselsdato eller org.nr, samt kundenummer, adresse, og e-postadresse:

Vi ber deg og om å registrere ditt fulle navn, fødselsdato eller org.nr, samt kundenummer, adresse og e-postadresse for å personalisere tjenesten. I forbindelse med din registrering, kan noen av opplysningene bli hentet fra din kraftleverandørs kundedatabase. Smartliv kan bruke din e-postadresse til markedsføringshenvendelser.

Leveringsinformasjon:

Vi registrerer kontaktinformasjon (kontraktsnr, produktnavn, produkttype), måleropplysninger (målepunkt ID, EAN, målernr, fjernavlest, antall tall), målerstand med innrapporteringer med dato, opplysninger om huset som byggeår, areal og antall beboere, forbruksdata med effekt og fakturadata med type strømavtale. Dette gjør vi for å kunne levere denne informasjonen som en del av tjenesten til deg.  

Geografisk posisjon, tilgang til bilder og tidspunkt for bruk av Smartliv Appen:

Vi registrerer geografisk posisjon for at Smartliv Appen automatisk skal kunne tilby relevant sammenligningsgrunnlag/område og lokasjon ved sending av feilmeldinger. Tilgang til bilde og tidspunkt gjør at du kan vedlegge bilder når du sender feilmeldinger og at vår driftssentral enkelt kan lese ut informasjon om aktuell feil.

Nettverkskommunikasjon:

For å hente informasjonen fra din kraftleverandørs systemer og for å levere tjenestene til deg i Smartliv Appen, kreves det nettverkstilgang. Dette kan være et trådløst nett eller et mobilt nettverk og type nettverk du bruker registreres i appen. Hvis du bruker mobilt nettverk vil appen automatisk begrense mengden nedlastet data med mindre du selv aktivt aktiverer automatisk oppdatering med mobilnett knappen. Dette gjelder spesielt for kunder med wattmeter da dette krever endel mer data enn andre funksjoner i Smartliv appen.

Mobilnummer, telefon/enhets- og app opplysninger:

Ditt mobilnummer og telefon/enhet-id registreres for å identifisere deg som kunde hos Smartliv, og gi deg raskere tilgang på tjenestene. Smartliv kan også bruke ditt mobilnummer til markedsføringshenvendelser. Teknisk informasjon om din telefon og app vil bli lagret slik at vi skal kunne hjelpe deg best mulig ved behov og tilby relevante oppdateringer. Typiske opplysninger vi lagrer er din app ID, app versjon, operativsystem og telefon-/enhetsmodell.

Opplysninger fra Det sentrale motorvognregisteret:

SMARTliv kan hente ut opplysninger om El-bil eiere fra Det sentrale motorvognregisteret. Dette er opplysninger om kjennetegn og navn på eier. SMARTliv vil sammenstille disse dataene med navn og kontaktinformasjon på brukere av SMARTliv Appen. Denne informasjonen vil igjen brukes til markedsføringshenvendelser fra SMARTliv om El-bil hjemmelader til de brukerne av SMARTliv Appen som er El-bil eiere. Tilbudet vil kun sendes ut en gang til hver El-bil eier, og vil sendes per e-post og SMS. Ved eierens kjøp av ytterligere/en ny El-bil, kan et nytt tilbud sendes ut.

 Opplysninger fra Eiendomsregisteret:

SMARTliv kan hente ut opplysninger om boligeiere fra Eiendomsregisteret. Dette er opplysninger om boligtype og navn på eier. SMARTliv vil sammenstille disse dataene med navn og kontaktinformasjon på brukere av SMARTliv Appen. Denne informasjonen vil igjen brukes til markedsføringshenvendelser fra SMARTliv om passende produkter, som for eksempel solcelletak, til de enkelte boligeiere som er brukere av SMARTliv Appen, Tilbudet vil kun sendes ut en gang til hver boligeier, og vil sendes per e-post og SMS. Ved eierens kjøp av ytterligere/en ny bolig, kan et nytt tilbud sendes ut.

Lagring og historikk - videre bruk av data:

Informasjonen som vi innhenter lagres hos Smartliv fra siste pålogging for at du skal kunne få raskere tilgang til tjenestene. Smartliv ønsker dessuten å identifisere kundegrupper ut fra historikk, for å kunne tilby verdiøkende tjenester. Opplysninger som lagres som historikk kan være strømforbruksmønster, tidspunkt for pålogging, hvilke tjenester du har benyttet og andre opplysninger om brukeradferd.

Smartliv kan også benytte data fra Smartliv Appen og din kraftleverandørs systemer for å forbedre og utvikle eksisterende og nye apper og tjenester.

5.2. Behandlingsansvarlig

Dine personopplysninger vil bli behandlet av Smartliv, som er behandlingsansvarlig, og Smartlivs IT leverandører for det formål å levere Smartliv sine tjenester og for å bedre tjenestene. Se pkt. 5.1.

Vi engasjerer dessuten noen ganger andre firmaer for å bidra til vår utvikling, og vi kan i slike tilfeller gi disse firmaene de opplysninger de trenger for å utføre dette. Dine personopplysninger vil for øvrig ikke utleveres til andre uten at du har gitt ditt samtykke, eller vi er rettslig forpliktet til utlevering.

Dine personopplysninger lagres innenfor EU/EØS-området, og iht. norsk personvernlovgivning.

5.3. Innsyn

Du har rett til å be om innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg, og dersom de er uriktige eller ufullstendige, kan du få dem rettet, supplert eller slettet. Dette kan du gjøre ved å kontakte Smartliv, jf. kontaktdetaljer nedenfor i pkt. 8.

6. Oppsigelse og opphør

Du har til en enhver tid rett til å trekke tilbake et samtykke du har gitt etter avtalen eller å si opp avtalen, og du kan gjøre det ved å kontakte Smartlivs kundeservice eller ved å avinstallere appen fra din telefon eller enhet. Dine aktuelle personopplysninger skal da slettes.

Smartliv Appen kan ikke overføres til en annen mobiltelefon eller enhet, og ved avinstallering av Smartliv Appen forsvinner tjenesten. Du kan imidlertid velge å laste ned Smartliv Appen på nytt, og da få tilgang til tjenestene.

Smartliv kan si opp avtalen dersom vi stanser å tilby Smartliv App, eller endrer den vesentlig. Dersom du vesentlig misligholder denne avtalen, kan Smartliv heve avtalen med øyeblikkelig virkning eller begrense hvilke tjenester du får tilgang til.

7. Begrenset ansvar

Smartliv App vil normalt være tilgjengelig og fungere uten feil eller mangler forutsatt tilgang til kraft-/nettleverandørens systemer og nettverkstilgang. Smartliv App, eller visse tjenester, kan imidlertid fra tid til annen være utilgjengelig, for eksempel på grunn av vedlikehold. Oppetidsgaranti for Smartliv App er 99,0%.

Smartliv kan ikke garantere at Smartliv App er fri for virus og andre sikkerhetstrusler. Du er ansvarlig for å bruke og vedlikeholde antivirusprogramvare og andre beskyttelsestiltak, og å ta sikkerhetskopi av data på din mobil/enhet. Du er videre ansvarlig for å oppdatere Smartliv App når det lanseres nye versjoner.

Smartliv er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som du eller noen andre påføres i forbindelse med bruk eller at Smartliv App ikke kan benyttes som forutsatt.

8. Diverse

Tjenesteyter og behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven er Smartliv AS v/daglig leder, org. nr. 915 423 159 mva. Tlf: 32 11 95 00 Forretningsadresse/besøksadresse: Asbjørnsensgate 14, 3513 Hønefoss. Elektronisk postadresse: kunde@smartliv.no

 

 

Tillegg til sluttbrukeravtale og personvernerklæring for Smartliv App:

Samtykke vedrørende innhenting av data fra andre og markedsføringshenvendelser

 
1.     Innledning

Dette er et tillegg til de generelle vilkårene av sluttbrukeravtale og personvernerklæring for Smartliv App («Generelle vilkår»), og må leses i sammenheng med disse. Det er frivillig å samtykke til dette tillegget.

2.     Personvernerklæring - behandling av personopplysninger

2.1 Type data

I tillegg til de type data som er nevnt i de Generelle vilkårene følger nedenfor en oversikt over øvrige data/opplysninger Smartliv har tilgang til, som også vil kunne overføres til Smartlivs databaser, og hva vi bruker det til. Oversikten kan bli utvidet ved nye funksjoner og tjenester.

Opplysninger innhentet fra andre:

Smartliv kan hente ut opplysninger om deg som bruker av Smartliv Appen fra for eksempel følgende kilder:

Dette kan være opplysninger som for eksempel:

Smartliv vil sammenstille de innhentede opplysningene med navn og kontaktinformasjon på brukere av Smartliv Appen. Denne informasjonen vil igjen brukes til salg, informasjon og markedsføringshenvendelser fra Smartliv om for eksempel følgende:

Smartliv kan bruke din e-postadresse og mobilnummer til salg, informasjon og markedsføringshenvendelser.

Henvendelser angående salg, informasjon og markedsføring vil sendes ut opptil 2 ganger per måned, og vil sendes som pushvarsel i Smartliv Appen og per e-post og SMS.

Lagring og historikk - videre bruk av data:

Informasjonen som vi innhenter lagres hos Smartliv fra siste pålogging for at du skal kunne få raskere tilgang til tjenestene. Smartliv ønsker dessuten å identifisere kundegrupper ut fra historikk, for å kunne tilby verdiøkende tjenester. Opplysninger som lagres som historikk kan være strømforbruksmønster, tidspunkt for pålogging, hvilke tjenester du har benyttet og andre opplysninger om brukeradferd.

Smartliv kan også benytte data fra Smartliv Appen og din kraftleverandørs systemer for å forbedre og utvikle eksisterende og nye apper og tjenester.

2.2 Behandlingsansvarlig

Dine personopplysninger vil bli behandlet av Smartliv, som er behandlingsansvarlig, og Smartlivs IT leverandører for det formål å levere Smartliv sine tjenester og for å bedre tjenestene. Se pkt. 2.1 over og de Generelle vilkårene pkt. 5.1.

Vi engasjerer dessuten noen ganger andre firmaer for å bidra til vår utvikling, og vi kan i slike tilfeller gi disse firmaene de opplysninger de trenger for å utføre dette. Dine personopplysninger vil for øvrig ikke utleveres til andre uten at du har gitt ditt samtykke, eller vi er rettslig forpliktet til utlevering.

Dine personopplysninger lagres innenfor EU/EØS-området, og iht. norsk personvernlovgivning.

2.3 Innsyn

Du har rett til å be om innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg, og dersom de er uriktige eller ufullstendige, kan du få dem rettet, supplert eller slettet. Dette kan du gjøre ved å kontakte Smartliv, jf. kontaktdetaljer nedenfor i pkt. 4.

3.     Oppsigelse og opphør

Du har til en enhver tid rett til å trekke tilbake et samtykke du har gitt etter avtalen eller å si opp avtalen, og du kan gjøre det ved å kontakte Smartlivs kundeservice eller ved å avinstallere appen fra din telefon eller enhet. Dine aktuelle personopplysninger skal da slettes.

Smartliv Appen kan ikke overføres til en annen mobiltelefon eller enhet, og ved avinstallering av Smartliv Appen forsvinner tjenesten. Du kan imidlertid velge å laste ned Smartliv Appen på nytt, og da få tilgang til tjenestene.

Smartliv kan si opp avtalen dersom vi stanser å tilby Smartliv App, eller endrer den vesentlig. Dersom du vesentlig misligholder denne avtalen, kan Smartliv heve avtalen med øyeblikkelig virkning eller begrense hvilke tjenester du får tilgang til.

4.     Diverse

Tjenesteyter og behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven er Smartliv AS v/daglig leder, org. nr. 915 423 159 mva. Tlf: 32 11 95 00 Forretningsadresse/besøksadresse: Asbjørnsensgate 14, 3503 Hønefoss. Elektronisk postadresse: kunde@Smartliv.no