SLUTTBRUKERAVTALE OG PERSONVERNERKLÆRING FOR HURUM KRAFT APP

 

GENERELLE VILKÅR:

 

  1. INNLEDNING

Hurum Kraft er et konsept for kommunikasjon mellom deg som strømkunde og din kraftleverandør, og baserer seg på informasjon fra kraftleverandørenes AMS-målere og fagsystemer. 

For å kunne bruke Hurum Kraft-appen må du være kunde hos Hurum Kraft AS (heretter Hurum Kraft), og samtykke til disse vilkårene. Så fremt du aksepterer vilkårene, utgjør dette avtalen mellom deg og Hurum Kraft. I tillegg kan din kraft-/nettleverandør ha bestemmelser i sine vilkår/avtaler som er relevante for Hurum Kraft-appen. 

Vilkårene for bruk av Hurum Kraft-appen kan bli oppdatert fra tid til annen bl.a. som følge av at tjenesteomfanget utvides eller endres, og du vil bli varslet dersom dette krever nytt samtykke. Den til enhver tid gjeldende versjonen av vilkårene finner du på Google Play og App Store, samt på 
Sluttbrukeravtale Hurum

 

  1. OVERORDNET - BASISTJENESTER

Hurum Kraft-appen gir deg tilgang til følgende basistjenester:

Før du kan bruke Hurum Kraftmå du laste ned Hurum Kraft-appen til din telefon eller enhet fra App Store (iOS) eller Google Play (Android), akseptere vilkårene og registrere deg med profil. Din profil inneholder: Navn, adresse, boligens byggeår, oppvarmet areal og antall beboere. 

Hurum Kraft-appen og bruk av basistjenestene er gratis for deg/strømkunden, foruten vanlige kostnader til din teleoperatør. 

 

  1. BRUKERSTØTTE OG FEILMELDINGER

Behov for brukerstøtte og feil meldes til din kraftleverandørs kundesenter, som ved behov vil kontakte Hurum Kraft. 

 

  1. RETTIGHETER

Opphavsrett, øvrige rettigheter og innhold i Hurum Kraft-appen tilhører Hurum Kraft eller dets underleverandører, og er beskyttet av opphavsrettslige regler. Deler av innholdet kan også tilhøre din kraftleverandør. 

Enhver kommersiell utnyttelse av slike rettigheter er forbudt uten forutgående skriftlig avtale med Hurum Kraft. Dette gjelder både kopiering, videreformidling og salg av informasjon, bilder, grafiske elementer, programkoder og tekniske løsninger. Du har ikke rett til å forsøke å omgå Hurum Kraft-appens sikkerhetssystem. 

Brudd på dette punkt kan medføre erstatningsansvar og straffeansvar. 

 

  1. PERSONVERNERKLÆRING - BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

 

5.1 TYPE DATA

Nedenfor følger en oversikt over hvilke data/opplysninger Hurum Kraft har tilgang til, som også vil kunne overføres til Hurum Krafts databaser. Oversikten kan bli utvidet ved nye funksjoner og tjenester. 

Fullt navn, fødselsdato eller org.nr, samt kundenummer, adresse, og e-postadresse:

For å personalisere og muliggjøre tjenesten, ber vi deg om å registrere ditt fulle navn, fødselsdato eller org.nr, samt kundenummer, adresse og e-postadresse. I forbindelse med din registrering, kan noen av opplysningene bli hentet fra din kraftleverandørs kundedatabase. Følgen av å la være eller nekte å registrere disse opplysningene, er at man ikke vil få tilgang til tjenesten.

Leveringsinformasjon:

Vi registrerer kontaktinformasjon (kontraktsnr., produktnavn, produkttype), måleropplysninger (målepunkt ID, EAN, målernr., fjernavlest, antall tall), målerstand med innrapporteringer med dato, opplysninger om huset (byggeår, areal og antall beboere), forbruksdata med effekt og fakturadata med type strømavtale. Dette gjør vi for å kunne leverer denne informasjonen som en del av tjenesten til deg. 

Betalingshistorikk:

Fakturaer og betalingshistorikk lagres for at du skal kunne få oversikt over forbruk og betalinger over tid for å muliggjøre analyser. 

Geografisk posisjon, tilgang til bilder og tidspunkt for bruk av Hurum Kraft Appen:

Vi registrerer din adresse for at Hurum Kraft-appen automatisk skal kunne tilby relevant sammenligningsgrunnlag/-område, samt geografisk posisjon og tidspunkt ved sending av feilmeldinger. Tilgang til dine bilder gjør at du kan vedlegge bilder når du sender feilmeldinger.

Nettverkskommunikasjon:

For å hente informasjonen fra din kraftleverandørs systemer og for å levere tjenestene til deg i Hurum Kraft-appen, kreves det nettverkstilgang. Dette kan være et trådløst nett eller et mobilt nettverk, og nettverket du benytter blir registrert ved din bruk av appen. 

Mobilnummer, telefon-/enhets-ID og app-opplysninger:

Ditt mobilnummer og din telefon-/enhet-ID registreres for å identifisere deg som kunde hos Hurum Kraft, og gi deg raskere tilgang på tjenestene. Vi vil også lagre din app-ID, samt app-versjon og operativsystem. Dette for at vi skal kunne hjelpe deg best mulig ved behov og tilby relevante oppdateringer.

Lagring og historikk - videre bruk av data:

Informasjonen som vi innhenter lagres hos Hurum Kraft så lenge kundeforholdet består, for at du som kunde skal kunne få komplett tilgang til tjenestene. Hurum Kraft ønsker dessuten å identifisere kundegrupper ut fra historikk, for å kunne tilby deg ulike tjenester. Opplysninger som lagres som historikk er: strømforbruksmønster, betalingshistorikk,  tidspunkt for pålogging, hvilke tjenester du har benyttet og brukeradferd. 

Hurum Kraft kan også benytte data fra Hurum Kraft-appen, samt data fra din kraftleverandørs systemer for å forbedre og utvikle eksisterende og nye apper og tjenester. 

 

5.2 BEHANDLINGSANSVARLIG

Dine personopplysninger vil bli behandlet av Hurum Kraft, som er behandlingsansvarlig. Se punkt 8 for kontaktdetaljer. Videre vil Hurum Krafts IT-leverandører kunne gjøre bruk av dine personopplysninger, for det formål å levere Hurum Kraft sine tjenester og for å forbedre disse. Se pkt. 5.1.

Dine personopplysninger vil ikke utleveres til andre, uten at du har gitt ditt samtykke, eller at vi er rettslig forpliktet til utlevering. 

Dine personopplysninger lagres innenfor EU/EØS-området, og iht. norsk personvernlovgivning. 

 

5.3 INNSYN

Du har rett til å be om innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg. Dersom disse er uriktige eller ufullstendige, kan du få dem rettet, supplert eller slettet ved å kontakte Hurum Kraft, se kontaktdetaljer i punkt 8. Videre kan du kreve at behandlingen av dine personopplysninger begrenses, og du kan motsette deg visse former for behandling. Du har også rett til å motta personopplysninger om deg selv og overføre disse til en annen tjenestetilbyder (dataportabilitet) 

 

5.4 OPPSIGELSE OG OPPHØR

Du har til en enhver tid rett til å trekke tilbake et samtykke du har gitt etter avtalen, eller å si opp avtalen. Dette gjøres ved å kontakte Hurum Kraft eller ved å avinstallere appen fra din telefon/enhet. Dine aktuelle personopplysninger skal da slettes. 

Hurum Kraft-appen kan ikke overføres til en annen mobiltelefon eller enhet, og ved avinstallering av Hurum Kraft-appen, vil tjenesten forsvinne. Du kan imidlertid velge å laste ned Hurum Kraft-appen på nytt, for å få tilgang til tjenestene igjen. 

Hurum Kraft kan si opp avtalen dersom Hurum Kraft-appen ikke lenger skal tilbys, eller dersom appen endres vesentlig. 

Dersom du vesentlig misligholder denne avtalen, kan Hurum Kraft heve avtalen med øyeblikkelig virkning, eller begrense hvilke tjenester du får tilgang til. 

 

  1. BEGRENSET ANSVAR

Hurum Kraft-appen vil normalt være tilgjengelig og fungere uten feil eller mangler, forutsatt nettverkstilgang og tilgang til kraft- og nettleverandørens systemer. Hurum Kraft-appen, eller enkelte av dens tjenester, kan imidlertid være utilgjengelig i korte tidsrom, for eksempel på grunn av vedlikehold. Oppetidsgaranti for Hurum Kraft-appen er 99 %. 

Hurum Kraft kan ikke garantere at Hurum Kraft-appen er fri for virus og andre sikkerhetstrusler. Du er ansvarlig for å bruke og vedlikeholde antivirusprogramvare og andre beskyttelsestiltak, og å ta sikkerhetskopi av data på din telefon/enhet. Du er videre ansvarlig for å oppdatere Hurum Kraft-appen når det lanseres nye versjoner. 

Hurum Kraft er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som du eller noen andre påføres i forbindelse med bruk av Hurum Kraft-appen.

Klage til Datatilsynet

Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom dine personopplysninger behandles i strid med regelverket. Datatilsynet kan kontaktes på epost adresse postkasse@datatilsynet.no eller på telefonnummer 22 39 69 00 

 

  1. DIVERSE

Tjenesteyter og behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven er Hurum Kraft AS v/daglig leder, org. nr. 979 914 733. Tlf. 32792000 Forretningsadresse/besøksadresse: Øvre Skoledalen 12, 3482 Tofte. Elektronisk postadresse: kundeservice@hurum.no

 

TILLEGG TIL SLUTTBRUKERAVTALE OG PERSONVERNERKLÆRING FOR HURUM KRAFT APPEN: 

Samtykke vedrørende markedsføringshenvendelser:

Dette er et tillegg til de generelle vilkårene under sluttbrukeravtalen og personvernerklæringen for Hurum Kraft-appen («generelle vilkår»), og må leses i sammenheng med disse. Det er frivillig å samtykke til dette tillegget.  Ved å samtykke har du akseptert å motta tilbud fra oss om aktuelle tjenester og varer basert på de data vi har registrert om deg og ditt forbruk. 

Henvendelser angående salg, informasjon og markedsføring vil sendes ut opptil 2 ganger per måned, og vil sendes som pushvarsel i Hurum Kraft Appen, per e-post eller SMS. Innstillinger for dette herunder fravalg gjøres inne i Hurum Kraft appen.

Du har til en enhver tid rett til å trekke tilbake et samtykke du har gitt etter avtalen, eller å si opp avtalen. Dette gjøres ved å kontakte Hurum Kraft eller ved å gjøre fravalg inne i Hurum Kraft appen.