top of page
Open Site Navigation

Digital infrastruktur for fellesskapets vannforsyning

Hva gjør smartliv?

Smartliv leverer tjenester som effektiviserer og trygger de kommunale infrastrukturtjenestene til innbyggere. Ved hjelp av allerede eksisterende infrastruktur, i kombinasjon med smartliv sine egne produkter, bidrar vi til å samle inn målerdata fra eksempelvis vannmålere og strømmålere der hvor dette er støttet. For deg som innbygger betyr dette at du slipper å måtte lese av strøm og vann, og i tillegg kan du få tilgang til forbruket ditt via smartliv app.

Forbruksdata rett i app

Med Smartliv-app får du tilgang til å se på vannforbruket ditt i sanntid. Dette vil gi deg innsikt i hvordan ditt forbruk er, og du vil kunne gjøre tiltak for å redusere forbuk og kostnader. I tillegg vil du kunne se unormale verdier som kan tyde på usynlige lekkasjer og lignenden. En ekstra trygghet for deg!

På sikt vil app kunne gi deg alarmer som vannmåler produserer når noe er galt.  

bottom of page