top of page
Open Site Navigation

Om Smartliv

Smartliv er eid av Hurum Kraft AS(95%) og Ringerikskraft AS(5%), og leverer en komplett tjenestepakke for datafangst og datastrømmer til kontrollpanel og avregning. 

Selv om kraft, vann, bygningsdrift, alarm, brann o.a. kan virke som helt forskjellige type virksomheter, har de det til felles at beslutninger fattes på grunnlag av innsamlede, analyserte og presenterte data i en eller annen form.

Smartliv har i dag infrastrukturtjenester for innsamling av vannmålinger for større kommuner på det sentrale østlandsområdet. Med innsamlede data vil man kunne automatisk avlese forbruket til innbyggere, se innsamlede alarmer støttet av de ulike vannmålere, aggregert forbruk mm.

Smartliv har i dag ferdige løsninger for noen behov og skreddersyr nye løsninger gjennom utviklingsoppdrag før vi realiserer dette som standard teknologipakker. Vi utvikler egne løsninger og integrerer teknologi fra markedsledende samarbeidspartnere.

KONTAKT SMARTLIV

Smartliv opererer i det såkalte B2B-markedet. Kundene våre er virksomheter.

Ta gjerne kontakt om våre smarte løsninger. Ring, send oss en epost eller bruk skjemaet på kontaktsiden.

 

Prosjektleder i Smartliv:
Rolv Møll Nilsen  Tlf.: 93216714

Privatperson som er interessert i smarte tjenester fra Smartlivs partnere?
Dersom du som privatperson er interessert i den type tjenester som vi steller med, skal du bare fylle ut kontaktskjemaet og så formidler vi henvendelsen videre!

bottom of page